Lidgeld

2023 - 2024

Hieronder kan u onze prijzen terugvinden

zowel per semester als voor een volledig dansjaar.


Gezinnen kunnen tevens genieten van een mooie gezinskorting!

U kan zich inschrijven per semester of voor het

volledige dansjaar via het online inschrijvingssysteem dat u terugvindt in de tabbladen hierboven.


Hieronder vindt u de prijzen terug per semester of per dansjaar en afhankelijk voor hoeveel lessen u inschrijft.

Daarnaast genieten leden uit hetzelfde gezin van een mooie gezinskorting waarbij elk extra gezinslid een korting ontvangt.

Je ontvangt na inschrijving tijdens de dansles een papier

met de nodige betalingsgegevens.


Je kan ervoor kiezen om ter plekke via Payconiq of je Bankapp te betalen ofwel het bedrag tegen de volgende les over te maken op onze zichtrekening.

Bovenop uw lidgeld wordt op jaarbasis tevens een basissportverzekering aangerekend van €5 (-18 j) of €9 (+18j).